utolsó frissítés: 2007. május 17.

Önálló kiadvány, szakkönyv

 • > Gazdasági jog. Előadásjegyzet, szakirodalom. BBTE Közgazdaságtudományi és Üzletvezetési Kar, Távoktatás Központ. Kolozsvár 2006
 • > Román gazdasági jog. Egyetemi Könyvkiadó. Kolozsvár 2006
 • > Kereskedelmi jog. Jegyzet a "Babes-Bolyai" Tudományegyetem Távoktatásban résztvevő hallgatói számára. BBTE Közgazdaságtudományi Kar. Kolozsvár 2005
 • > Román kereskedelmi jog. Egyetemi Könyvkiadó. Kolozsvár 2004

Tanulmány, szakcikk

 • > A közigazgatás reformja Romániában (2003-2004). Romániai Magyar Évkönyv 2004-2005. Temesvár 2005, p. 199-212
 • > A szemiprezidenciális kormányzati rendszer: a román alkotmányos szabályozás tanulságai. Collega 2005/2, p. 26-35
 • > Alkotmánymódosítás és az államszervezet viszonyrendszerei. Társadalom- és Humántudományok - RODOSZ Tanulmányok 2004. Kriterion Könyvkiadó. Kolozsvár 2005, p. 283-294
 • > Nyelvi jogok a román közigazgatásban: eredmények és problémák. Nyelvi jogi környezet és nyelvhasználat. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó. Kolozsvár 2005, p. 126-134
 • > A bírói hatalom reformja Romániában. Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny 2004/2, p. 15-31
 • > A kormány ellenőrzése és a kormányzati hatalom korlátozása, Magyarországon és Romániában. PhD tanulmányok. PTE-ÁJK Doktori Iskolája. Pécs 2004, p. 415-487
 • > A magyar nyelvű jogi oktatás Romániában. Európai Jog 2004/1, p. 45-47
 • > A törvényhozási eljárás reformja Romániában. Magyar Jog 2004/9, p. 545-554
 • > Az alkotmánymódosítás céljai és eredményei Romániában. Jura 2004/1, p. 79-93
 • > A prefektus és a prefektúra intézménye. Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, 2003/1, p. 29-34
 • > A regionális fejlesztés aktuális problémái. Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny 2003/2, p. 19-25
 • > Átalakul a prefektusi tisztség. Közgazdaság-, Jog- és Társadalomtudomány. RODOSZ Tanulmányok 2003/IV. Kriterion Könyvkiadó. Kolozsvár 2004, p. 97-117
 • > Fábián Gyula, Veress Emőd: Alkotmánymódosítás Romániában és az európai integráció. Európai Jog 2003/6, p. 33-38
 • > Kommentár a Legfelsőbb Ítélőtábla IV/2003.06.23 döntéséhez. Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny 2003/2, p. 43-45
 • > A román Alkotmánybíróság szervezete és hatásköre. Jura 2001/2, p. 130-138
 • > Alkotmánymódosítás Romániában. Pro Minoritate 2001/ősz, p. 66-79

Publikációk román nyelven

 • > Interpretarea articolului 112 din Legea nr. 31/1990 privind societãtile comerciale. Dreptul 11/2006, p. 99-102
 • > Fábián Gyula, Veress Emőd: Bazele constitutionale ale integrãrii europene. Studia Universitatis Babes-Bolyai – Iurisprudentia. 2/2003, p. 85-95
 • > Reconstituirea dreptului de proprietate a comunitãtilor minoritare. Altera. 20-21/2003, p. 193-226
 • > Consideratii privind controlul constitutionalitãtii ordonantelor guvernamentale. Fiat Justitia. 1-2/2001, p. 77-92
 • > Ion Brad, Veress Emőd: Procedura întoarcerii legii reglementatã de art. 75 din Constitutia României. Dreptul 3/2005, p. 86-98

Publikációk angol, francia, német nyelven

 • > Les cadres de droit constitutionnel de la législation gouvernementale en Roumanie. "Adamante Notare"”. Essays in honour of Professor Antal Ádám on the occasion of his 75th birthday. Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata. Pécs 2005, p. 219-239
 • > State organization and interauthority relations in the revised Romanian Constitution. Közjogi intézmények a XXI. században. Pécs 2004, p. 355-370
 • > Local governments and national minorities in Romania. Accent 2/2003, p. 8-15